نشر زمزمه‌های روشن یک شرکت انتشاراتی کاملاً خصوصی است که در سال 1390 تأسیس شده است.
این انتشارات در حوزه‌ی شعر، داستان، نقد و پژوهش ادبی، فلسفه، تاریخ، حقوق، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، روان‌شناسی، دین، هنر، سینما و سایر حوزه‌های علوم‌انسانی فعالیت می‌کند.
نشر زمزمه‌های روشن تا سال 1401، تعداد 200 عنوان کتاب منتشر کرده است.
نشر زمزمه‌های روشن در تلاش است با همراهی شاعران، نویسندگان، پژوهشگران و مترجمان گرامی آثار ارزشمندی را چاپ و منتشر نماید و به توسعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی که یکی از محورهای اصلی توسعه‌ در هر جامعه‌ است، کمک نماید.