شرایط و نحوۀ پذیرش اثر برای بررسی در نشر زمزمه‌های روشن

نشر زمزمه‌های روشن در زمینۀ شعر، داستان، نقد و پژوهش ادبی، تاریخ، فلسفه، حقوق، علوم اجتماعی، و سایر گرایش‌های علوم انسانی، اثر را برای بررسی می‌پذیرد.
آثاری که در انتشارات دیگر در حال بررسی باشد، در نشر زمزمه‌های روشن برای بررسی پذیرفته نمی‌شود.
صاحب اثر تا زمان اعلام نتیجه از زمزمه‌های روشن، نباید اثر را به انتشارات دیگر ارائه دهد.
فقط آثار تایپ شده برای بررسی پذیرفته می‌شود.
در مورد آثار ترجمه شده، ارسال نسخۀ اصلی کتاب نیز ضروری است.
انتشارات زمزمه‌های روشن از نوقلمان حمایت می‌کند و آثار آن‌ها را برای بررسی می‌پذیرد.
انتشارات زمزمه‌های روشن برای پذیرش یا نپذیرفتن آثار دریافتی، بر اساس معیارهای خود تصمیم می‌گیرد؛ از این رو پذیرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پایین بودن کیفیت آن نیست.
نظر گروه کارشناسی نشر زمزمه‌های روشن به مؤلف یا مترجم ارایه نمی‌شود.
زمان تقریبی بررسی اثر، 10 روز کاری است.
لازم به توضیح است ارسال اثر فقط برای بررسی است و هیچ‌گونه تعهدی برای ناشر ایجاد نمی‌کند.
برای بررسی اثر، فایل تایپ‌شده کتابتان را در قالب ورد، پس از تکمیل مشخصات موردنظر ارسال نمایید تا مورد بررسی قرار بگیرد.

فــرم ارســال آثــار